خاطرات خانواده (شاد ) ما

مراسم روز کتابخوانی در مدرسه علیرضا

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

 

فعلا عکس ها را ببینید تا بعد شرح را بنویسم!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با یاد حق شاد باشید

علی خادمی

خانواده شاد

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/٦/۱ - عباسعلی خادمی