خاطرات خانواده (شاد ) ما

شرکت در جشن تولد هستی مطلبی!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

 

فعلا عکس ها را ببینید تا بعد شرح را بنویسم!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با یاد حق شاد باشید

علی خادمی

خانواده شاد

Ali Khademi

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/٦/۱ - عباسعلی خادمی