خاطرات خانواده (شاد ) ما

سفری مجدد به نیاگارا فالز و نیاگارا ان د لیک (Niagara On The Lake)!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

 سفر مادرم به کانادا بهانه ای شد تا مجددا سفری به آبشار نیاگارا داشته باشیم. البته ما چندین مرتبه از آبشار دیدن کرده بودیم ولی فرصت دیدار از نیاگارا آن د لیک را نداشتیم. پر واضح است که مادرم نیز برای اولین بار آبشار را می دید و کاملا معلوم بود که جوگیر شده است! به بچه ها خیلی خوش گذشت چون هر کدامشان یک پی اس پی داشتند و با آن بازی می کردند.

بقیه مطلب را از روی عکسها بخوانید: 

عکس توسط علی خادمی

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

عکس توسط علی خادمی

 

با یاد حق شاد باشید

علی خادمی

خانواده شاد

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/٦/۱ - عباسعلی خادمی