خاطرات خانواده (شاد ) ما

يک يادداشت فوری راجع به فيلم ۳۰۰

یک یادداشت خیلی فوری فوتی برای اعلام انزجار از حرکت های فرهنگی غیر اخلاقی هالی وود:

300 the movie

شما هم به این سایت خودی لینک بدهید.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٥/۱٢/٢۱ - عباسعلی خادمی