خاطرات خانواده (شاد ) ما

ميلاد فرخنده حضرت ولی عصر (عج) مبارک باد

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

میلاد مهدی موعود مبارک . باشد که خداوند چشمان ما را به دیدار ایشان روشن کرده و با ظهور ایشان دنیا پر از عدل و داد شود.

با یاد حق شاد باشید

علی خادمی

خانواده شاد

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/٦/٧ - عباسعلی خادمی