خاطرات خانواده (شاد ) ما

حلول ماه مبارک رمضان مبارک!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

به جای تبریک بگذارید بپرسم که آیا رمضان بعدی هستیم؟ باید فکری کرد!

با یاد حق شاد باشید

علی خادمی

خانواده شاد

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/٦/٢٧ - عباسعلی خادمی