خاطرات خانواده (شاد ) ما

بازگشت از سفر ایران

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

 

قبل از اینکه عکسها را ببینید لازم است از نرگس خانم (صمدی) و زهرا خانم ( یزدی زاده) تشکرکنم که همت کرده و در کار خیر پیشقدم شده و آقای شیدایی را هم همراه کردند تا ما را از فرودگاه به منزل برسانند. خداوند به همه آنها خیر کثیر بدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با یاد حق باشید.

 

خانواده شاد.

 

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/۸/۱٥ - عباسعلی خادمی