خاطرات خانواده (شاد ) ما

اولين برف زودرس زمستانی

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

به نظرم امسال برف زمستانی زودتر از هر سال شروع شده است. امروز اولین برف بارید. هرچند که بر روی زمین ننشست ولی اعلام کرد که زمستانی طولانی برای حدود ۶ ماه شروع شده است. در طی این مدت آسمان خاکستری و زمین سفید پوش و یا گل آلود خواهد بود. در طی این مدت نمی توان به پارک و جنگل رفت و یا باید در خانه ماند و یا اینکه به مال های (مراکز خرید) سرپوشیده رفت.

بچه که بودم از برف و زمستان خوشم می آمد ولی آلان این طور نیست. برف زمستانی دردسرهای زیادی دارد هرچند که از نظر کودکان زیبا است.

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/۸/۱٧ - عباسعلی خادمی