خاطرات خانواده (شاد ) ما

روز استقلال !

سرآغاز کلام با نام زییای حق؛

چرخ روزگار به سرعت می چرخد و بچه ها به سرعت بزرگ می شوند. شخصیت آنها شکل می گیرد و نیازهای آنها تغییر می کند. یکی از مهمترین تحولاتی که بسیار محسوس است؛‌ استقلال بچه ها و اصطلاحا روی پای خود ایستادن فرزندان است.

ما دیشب به هم دیپوت ( The Home Depot ) رفتیم و از روی کلید درب ورودی خانه یکی برای امیرحسین ساختیم. حالا او هم کلید دار خانه است.

بچه ها در این تحول یاد می گیرند که مسئولیت هم بپذیرند. اکنون امیرحسین می داند که مسئولیت کلید با او است و باید مواظب کلید خانه باشد.

در اینجا می گویند یکی از مدارج استقلال ؛ آن است که بچه ها بتوانند گواهینامه بگیرند و خود وسیله نقلیه خود را داشته باشند.

امیدوارم هستم که بچه ها هر روز بیشتر از روز پیش برای آینده درخشان خود احساس مسئولیت کنند.

با یاد حق شاد باشید.

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/۸/٢٤ - عباسعلی خادمی