خاطرات خانواده (شاد ) ما

۱۶ آذر

سر آغاز کلام با نام زیبای حق؛

برای خیلی ها ۱۶ آذر؛ روز دانشجو است و خیلی ها به آن سیاسی نگاه می کنند. ولی برای ما ۱۶ آذر صرف نظر از پیشینه تاریخی؛ اهمیت ویژه ای دارد. ۱۶ آذر سالروز تولد امیرحسین است. تولد امیر حسین هم برای ما یاد آور خاطرات شیرین بسیاری است. تولد امیرحسین در بیمارستان مهر در بعد از ظهر چهارشنبه ۱۶ آذر؛ نام گذاری او به نام عموی شهیدش. البته این خواست مرحوم پدرم ( حاج محمد علی خادمی‌ ) بود و همسرم هم با بزرگواری چون این را می دانست به احترام پدرم همین نام گذاری را کرد.

آرزوی هر پدر و مادری شادکامی فرزندان است و در همین رابطه تلاش زیادی می کنند. ما هم دعا و تلاش می کنیم که امیرحسین و علیرضا آینده روشن و درخشانی داشته باشند. راستی آینده روشن و درخشان چیست؟

ما یک تولد خصوصی گرفتیم که عکس های آنرا در ادامه می بینید.

آیا می توانید بگویید امیرحسین چند سال دارد؟

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/٩/۱۸ - عباسعلی خادمی