خاطرات خانواده (شاد ) ما

جشن تولد امیر محمد؛

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

فعلا مطالب را از روی عکسها بخوانید.

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

 Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/٩/٢٥ - عباسعلی خادمی