خاطرات خانواده (شاد ) ما

علیرضا جان تولدت مبارک؛

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

چهارم بهمن ماه سالروز تولد علیرضا است. او اکنون ۹ ساله است. امشب خیلی بحث کردیم و آخر سر نفهمیدم که باید شمع ۹ سالگی را روی کیک می گذاشتیم یا شمع ۸ سالگی را ولی خوب به هر ترتیب ما تصمیم گرفتیم ۹ را بگذاریم.

ما یک میهمانی خصوصی ترتیب دادیم که چون می خواستیم شلوغ نشود؛ فقط خودمان بودیم و خانواده آقای هدایتی!

 بقیه مطلب را از روی عکسها بخوانید.

Alireza Khademi

 علیرضا قبل از دریافت هدیه خود فکر میکرد هدیه ای در کار نیست و برای همین خیلی ناراحت بود.

 Alireza Khademi

 علیرضا بعد از دریافت هدیه خود خیلی خوشحال شد.

Alireza Khademi, Amir Hossein Khademi, Amir Hedayati

 علیرضا جان تولدت مبارک باشد. انشاءالله خداوند به عمر تو برکت زیادی بدهد.

 Alireza Khdemi

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/۱۱/٥ - عباسعلی خادمی