خاطرات خانواده (شاد ) ما

باز هم برف زمستانی

سر آغاز کلام با نام زیبای حق؛

در تمام این سالها که خداوند به من عمر داده است؛ هیچ زمستانی را مانند این زمستان پر برف ندیده ام. چهارشنبه و پنج شنبه این هفته برف سنگینی بارید. البته این را بگویم که ایجا برف مرتبا می آید. چند سانتی برف می نشیند و بعد قطع می شود. چندروزی از بارش خبری نیست و بعد مجددا برف می آید. ولی این بارش با بارشهای دیگر فرق می کرد. من در طی ۲۴ ساعت بیشتر از ۵۰ سانتی متر برف پارو کردم و تپه ای بسیار بزرگ از برف در جلوی خانه جمع شده است. اینجا سرما بیشتر از برف خود را نشان می دهد. این اواخر معدل دمای هوا ۱۰- درجه بوده است ولی به علت وزش باد سرد اثری برابر ۲۰- دارد.

اینجا مانند ایران نیست که با برف مدرسه و یا ادارات تعطیل شود. روز چهارشنبه در اخبار گفتند که ساعت پنج و نیم صبح فردا برای تعطیلی مدارس تصمیم گیری می شود و صدالبته مدرسه ها تحت این شرایط تعطیل نشد.

اینجا در دیار غربت؛ هرکس مسئول برف روبی درایو وی ( پارکینگ جلوی منزل) خود است. البته شرکت هایی هم هستند که هزینه ای را می گیرند و بعد از بارش برف خودشان می آیند و برف را می روبند. در خیابان ما هم چند نفری هستند که مدیر کلی قرار داد بسته اند و خودشان برف روبی نمی کنند.

 our back yard full of snow

 View of my office after snow

نمای فوق ؛ درب ورودی محل کار من پس از یک بارش برف مفصل است.

راستی چهارشنبه شب اولین جلسه کلاس عطیه خانم در کالج جرج براون بود. ما در هوای برفی و در ترافیک به آنجا رفتیم ولی مطلع شدیم که کلاسهای غروب را کنسل کرده اند. امیدوارم که همسرم همواره در راه آموزش و یادگیری پیشرفت داشته باشد. حیف که نشد او را زودتر به کلاس و درس بفرستیم.

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/۱۱/٢٠ - عباسعلی خادمی