خاطرات خانواده (شاد ) ما

بشارت بر شما به خاطر اتمام محرم و صفر

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛
محرم و صفر؛ ماه عزای ما شیعیان است. در این ماه خاندان نبوت در حزن و اندوه فراوان است. من حلول ماه ربیع الاول و اتمام محرم و صفر را به ابا صالح المهدی و همه شیعیان تبریک می گویم. نمی دانم آیا تا سال آینده هستیم تا شاهد ربیع الاولی دیگر باشیم؟
 
با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/۱٢/۱٩ - عباسعلی خادمی