خاطرات خانواده (شاد ) ما

مراسم عروسی جابر هاولادر!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

 

از هنگامی که ما پا به دیار غربت گذاشته ایم؛ امشب اولین شبی بود که در یک عروسی شرکت می کردیم. البته ما نوامبر گذشته به ایران رفتیم تا در مراسم عروسی محمد آقا ( برادر عطیه خانم ) شرکت کنیم و خوب البته این یک استثناء بود. در مدت قریب به ۶ سالی که ما به اینجا کوچ کرده ایم؛ تعداد زیادی از اقوام ما شامل عموزادگان ؛ عمه زادگان؛ دایی زادگان و خاله زادگان و کلی اقوام دور دیگر ؛ در ایران به خانه بخت رفتند و ما به خاطر بعد مسافت شرکت در همه آن مراسم ها را از دست دادیم. به همین دلیل شرکت در عروسی جابر از دو جهت برای ما مهم بود:

۱ - این اولین تجربه حضور ما در مراسم عروسی یک زوج غیر ایرانی بود.

۲ - ما شش سالی بود که در هیچ عروسی شرکت نکرده بودیم.

 

البته سال گذشته به عروسی یکی از همکاران ایرانی شرکت دعوت شده بودیم ولی از قضای حادثه ؛ آنروز مصادف با جشن میلاد با برکت حضرت مهدی (ع) در مسجد امام علی (ع) بود و به همین خاطر ترجیح دادیم به مسجد برویم تا به عروسی!

 جابر مسلمان و سنی مذهب می باشد. در مراسم عروسی او برخی دیگر از همکاران شرکت و نیز اعضای خانواده آنها هم بودند. امیدوارم که بعدها فرصتی دست بدهد و قدری هم راجع به فرهنگ عروسی در این دیار بنویسم. بقیه مطلب را از روی عکسها بخوانید:

 

همکاران شرکت به همراه اعضای خانواده. همکاران مجرد بر سر یک میز دیگر نشسته بودند.

 

 اعضای سینیور خانواده شاد

Jaber and his wife

 عروس و داماد

 People taking photo

 خیلی ها مانند من از عروس و داماد عکس گرفتند

Lady in Pink is Jaber's sister

 خواهر جابر ( سمت راست ) به هنرنمایی به اتفاق یکی از دوستانش پرداخت. 

 Amir Hossein took this photo

 این عکس را علیرضا انداخته است.

 Jaber and his members of family

 خانواده جابر؛ هیچیک از اعضای خانواده عروس در کانادا نیستند!

 We and Jaber

 عکس یادگاری خانواده شاد ما با عروس و داماد. این عکس را امیرحسین انداخته است

Quad's Fellows

 عکس دسته جمعی همکاران شرکت کواد اینفوتک با عروس و داماد. امیرحسین این عکس را انداخته است

 We the happy family

 به رسم همیشگی اعضای خانواده شاد؛ یک عکس دسته جمعی گرفتند

 Some Quad's Fellow

 از راست به چپ: خانواده پژنگ - صراف و خادمی

با یاد حق شاد باشید

علی خادمی

خانواده شاد

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/۱٢/٢۸ - عباسعلی خادمی