خاطرات خانواده (شاد ) ما

سال نو مبارک!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

یا محول القلوب و الابصار؛ یا مدبر الیل و النهار؛ حول حالنا الی احسن الاحال


نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد                 عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

آغاز سال ۱۳۸۷ بر همه مبارک باد.

 Sofreh Haftsin Sherkat

 خودم در کنار سفره هفت سین شرکت

  Haftsin Sherkat

 


با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/۱/۱ - عباسعلی خادمی