خاطرات خانواده (شاد ) ما

سیزدهم فروردین، روز طبیعت، سالروز ازدواج ما!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛
در فرهنگ عامه ؛ سیزدهم فروردین روزی است که باید برای فرار از نحثی آن به دامان طبیعت رفت.  فرهنگ عامه ؛ ربطی به واقعیت ها ندارد. به فرمایش قرآن کریم « طائرکم معکم ائن ذکرتم ان کنتم تعلمون»
از اینها که بگذریم سیزدهم فروردین برای ما یک روز مهم است.  ١۴ سال پیش در چنین روزی من و عطیه خانم ازدواج کردیم. زمان خیلی سریع می گذرد. سریعتر از برق و باد. این سنت و قانون خداوند است.

خداوند به عطیه خانم خیر بدهد. او در این مدت با تمام کم و کاست های زندگی ساخته است و ما پا به پای هم در سایه لطف خداوند هر روز زندگی بهتری را تجربه کرده ایم. زبان من که از تشکر او قاصر است.

من دعا می کنم که خداوند به عمر ما برکت و سلامتی بدهد و زندگی سعادتمندی را نصیب ما و فرزندانمان کند.

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/۱/۱۳ - عباسعلی خادمی