خاطرات خانواده (شاد ) ما

و اکنون بهار!!!!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

اینجا ؛ بهار از ماه اردیبهشت شروع می شود و به قول سعدی علیه الرحمه؛ درختان درست از اول اردیبهشت ماه قبای سبز ورق در بر می گیرند. شرایط آب و هوایی اینجا به گونه ای است که بیشتر سال هوا سرد است و به خاطر همین ساکنین این دیار به محض خوب شدن هوا از فرصت استفاده می کنند و از این هوا به هر طریقی که شده اعم از پوشیدن لباس سبک؛ هجوم به پارک ها و فضای سبز ؛ فعالیت های ورزشی و نیز لنداسکیپینگ استقاده می کنند.
منظور از لنداسکیپینگ زیباسازی فضای سبز اطراف خانه است. ما نیز امروز از هوای خوب استفاده کردیم و مقداری گل از هم دیپو ( Home Depot ) خریدیم و در مقابل خانه کاشتیم. همچنین برای بچه ها رول بلید خردیم تا آنها هم بتوانند در خیابان رول بلید سواری کنند.
حکایت لنداسکیپینگ حکایت جالبی است. لنداسکیپینگ هرخانه معرف ذوق و سلیقه ساکنان آن خانه است و خانه ای که لنداسکیپینگ ندارد مثل آن است که کسی در آن خانه ساکن نیست. البته هر خانه ای که فضا سازی بیشتری داشته باشد نشانه صرف هزینه بیشتر توسط صاحب خانه است.

انشاءالله که همه ما مثل گل باشیم ولی عمر ما مثل گل نباشد.

 Gardening

 Boys

 Atieh

 

 Flower


با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٢/٩ - عباسعلی خادمی