خاطرات خانواده (شاد ) ما

مشکلات تمام نشدنی پرشن بلاگ - عدم کفایت پرشن بلاگ

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

 

از نیمه ماه رمضان امسال متوجه شدم که پرشن بلاگ کار نمی کند. البته چون این اواخر سرم خیلی شلوغ بود؛ این امر را جدی نگرفتم. امروز متوجه شدم که تمامی نوشته های این حیاط خلوت - از سال 1394 - گم شده است. 

شما رهگذر عزیز که از این محل می گذرید بدانید؛ من نوشتن را کنار نگذاشته ام. بسیاری از نوشته های این وب لاگ ونظرات رهگذران این حیاط خلوت گم شده اند. من به سایت بی کفایت پرشین بلاگ هم چندین نامه داده ام که هنوز جوابی نداده اند. 

البته این حق من است. به جای نوشتن روی دیوار این سایت بی کفایت؛ می بایستی جای دیگری می رفتم.

 

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳٩٦/٤/٢٤ - عباسعلی خادمی