خاطرات خانواده (شاد ) ما

شاید هاراگیری کردن...

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

 

واقعا نمی دانم چی بنویسم. از یک طرف مثل کوزه گری هستم که از کوزه شکسته آب می خوره از یک طرف هم نمی دانم چی در وصف بی کفایتی پرشن بلاگ بنویسم که دلم خنک بشه. 

چیزی که خیلی به من حرص می ده؛ "تشکر از شکیبایی کاربران" است. واقعا دلم می خواهد بدانم که بعد از حدود دو ماه ؛ چیکار دارن می کنن. شاید هم به شیوه ژاپنی ها برای عذرخواهی ؛ رفتن هاراگیری کردن و دیگه کسی نیستش که سایتشون را به روزآوری کنه.

 

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳٩٦/٥/۱۱ - عباسعلی خادمی