خاطرات خانواده (شاد ) ما

آمد و رفت !

سرآغاز کلام با نام زیبای حق

یادم می آید در دبیرستان کمال هر زمان که آقای حائریان ( دبیر گرانقدر فارسی ) می خواست مثالی از حاصل مصدر بزند، اولین چیزی که می گفت؛« آمد و رفت » بود.

انسانها همواره در حال آمدن و رفتن هستند و تو نمی توانی بگویی اول آمدن اتفاق افتاده و یا اول رفتن!

ما که معتقدیم مرغ باغ ملکوت بوده ایم؛ از قضای حادثه به این مکان آمده ایم و روزی هم از این مکان خواهیم رفت. ما در این جهان فانی هم همواره در حال آمد و رفت هستیم. یکی از مهمترین «آمد» های خانواده ما‌(وشاید رفت) ترک جلای وطن و هجرت به دیار غربت بود. در این میانه ما تنها و اولین و آخرین کسانی نبوده ایم که به این کار اقدام کرده ایم. وقتی که آمد و رفت خیلی مهم باشد (مثل حیات و یا مهاجرت ) در هنگام آمدن نمیدانی که هنگام رفتنت چه زمانی خواهد بود.

تابستان امسال چند تا از خانواده هایی ( برخوردار - علوی - رحیمی و ...) که ما در اینجا آشنا شده بودیم به ایران رفتند تا به زندگی خود در آنجا ادامه دهند. من برای همه آنها آروزی سلامتی و موفقیت و توفیق روزافزون از خداوند متعال دارم ولی همچنان برایم این سوال باقی است که زمان رفتن ما چه هنگام است و اینکه آیا دوستانی که می روند بازگشتی دارند؟

چند روز پیش خانم ها یک گودبای پارتی برای دوستانی که می روند برگذار کردند. جدا که خانم ها خیلی هوای همدیگر را دارند!!!!

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٢/۳۱ - عباسعلی خادمی