خاطرات خانواده (شاد ) ما

حیات وحش در محله ما!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

فصل بهار فصل زیبایی است. فصل شکوفتن و رویش است. اما این فصل فقط مخصوص گیاهان و نباتات نیست. بلکه جانوران هم در این فصل بسیار فعال هستند. پرندگان بدنبال جایی امن برای لانه گذاری می گردند و جوجه های خود را بزرگ می کنند. البته لانه گذاری مشکلاتی را هم برای ما دارد زیرا پرندگان سعی می کنند جایی را مثلا هواکش برای لانه گذاری اختیار کنند.

ما امسال برای چند روز میزبان ۳ جوجه غاز و ۲ جوجه سار بودیم. 

دیروز امیرحسین و برندن (بچه محل ما) یک مار گرفته بودند. به عکسها توجه کنید:

 

 

با یاد حق شاد باشید.

خانواده شاد

علی خادمی

 Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/۳/۱٢ - عباسعلی خادمی