خاطرات خانواده (شاد ) ما

آخرین روز مدرسه فارسی علیرضا

سر آغاز کلام با نام زیبای حق؛

 

آخرین جلسه کلاس سوم ابتدایی علیرضا در مدرسه فارسی البرز. خانم آزاده سرمدی معلم کلاس سوم بودند.

 

 

 

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/۳/۱۳ - عباسعلی خادمی