خاطرات خانواده (شاد ) ما

میلاد مولی الموحدین مبارک باد

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

سیزدهم رجب المرجب؛ سالروز نماد حق ؛ عدالت؛ ولایت؛ ادامه خاتمیت نبوت؛ کفو ام الائمه ؛ بر اباصالح المهدی بقیه الله و همچنین تمامی شیعیان مبارک باد.

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٤/٢٦ - عباسعلی خادمی