خاطرات خانواده (شاد ) ما

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت....

سر‌آغاز کلام با نام زیبای حق؛

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت                               به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

< انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق >

سالروز مبعث نبی مکرم؛ محمد امین؛ بر همگان مبارک باد. خداوندا دیدن روز تحقق وعده ات در سوره مبارکه نصر را نصیب ما فرما و توفیق حضور در غار حرا را در چنین شبی نصیب ما گردان. آمین

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٥/۱٠ - عباسعلی خادمی