خاطرات خانواده (شاد ) ما

شهر الرمضان الذی انزل فیه القرآن...

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

حلول ماه رحمت و برکت را به همه آنهایی که این ماه را دوست دارند تبریک می گویم. امیدوارم که سال آینده هم بتوانیم رحمت و برکت این ماه را درک کنیم.

 

 

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٦/۱٢ - عباسعلی خادمی