خاطرات خانواده (شاد ) ما

امیرحسین جان، قبول باشد!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

دیروز امیرحسین اولین روزه خود را به صورت داوطلبانه و بدون آنکه کسی از او بخواهد گرفت. این تجربه جدیدی برای امیرحسین بود. او در غروب بسیار گرسنه شده بود و مرتبا برنامه ریزی می کرد که برای افطار چه چیزهایی را بخورد!

دیروز ما افطار منزل آقای صمدی بودیم و بعد از افطار نماز جماعت هم برگزار شد که امیرحسین هم در آن شرکت کرد.

من و عطیه موفقیت امیرحسین را در اولین روزه تبریک گفته و از او التماس دعا داریم. امیدواریم که خداوند به امیرحسین کمک کند تا سایر روزه های خود را هم بگیرد.

راستی که زمان چه سریع می گذرد. من و عطیه دیروز به یاد ایامی افتادیم که برای اولین بار روزه گرفتیم. اکنون فرزند ما شروع به گرفتن روزه کرده است.

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٦/۱۸ - عباسعلی خادمی