خاطرات خانواده (شاد ) ما

عید سعید فطر مبارک

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

حلول ماه شوال و عید سعید فطر بر روزه داران مبارک باد.

 

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٧/۱٠ - عباسعلی خادمی