خاطرات خانواده (شاد ) ما

سالروز عقد من وعطیه!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

هفدهم مهر ماه سالروز عقد من و عطیه است. من این روز را به خودمان و نیز امیرحسین و علیرضا تبریک می گویم و از خداوند سلامتی؛ تندرستی؛ شادکامی ؛ شکوفایی؛ موفقیت؛ عاقبت بخیری و البته مقدار زیادی پول ( ترجیحا پوند انگلیس‌) درخواست می کنم.

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٧/۱٧ - عباسعلی خادمی