خاطرات خانواده (شاد ) ما

نوتیس رسمی بروزرسانی پست مربوط به تولد عطیه

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

سرانجام فرصت کردم تا عکسهای سالروز تولد عطیه را بر روی سایت بگذارم و یادداشت مربوطه را بروز آوری کنم.

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٧/۱٧ - عباسعلی خادمی