خاطرات خانواده (شاد ) ما

انتخابات زودرس دولت فدرال کانادا!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

راستی که دنیا چه جای عجیب و پر هیاهویی و در عین حال محلی گذرا است. خیلی ها می آیند و خیلی ها می روند. آمدن و رفتن می تواند در اثر رای مردم نیز باشد. دیروز انتخابات زودرس دولت فدرال کانادا بود و از آنجاییکه من و همسرم بسیار احساس مسئولیت می کردیم در انتخابات فعالانه شرکت کردیم و رای خود را به صندوق ریخته و مشت محکمی به دهان آنهایی کوبیدیم که می گویند مشارکت در کشورهای غربی خیلی کم است!

این اواخر هرجا که دوستان را می دیدیم؛ بعد از تبادل نظر راجع به انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران! راجع به اینکه بالاخره به لیبرالها رای دهیم یا به محافظه کارها؛ صحبت میشد. من معتقد بودم باید به محافظه کارها رای داد و سایر دوستان معتقد به لیبرالها بودند. البته متاسفانه هم در نهایت محافظه کارها با دولت اقلیت ( Minority Government ) سر کار آمدند.

از همه این صحبت ها که بگذریم؛ شرکت در این انتخابات اولین تجربه من و عطیه خانم در این دیار غربت بود. رای دادن خیلی راحت بود. البته ما چون نمی دانستیم که به کدام محل باید برویم قدری الاف شدیم ولی صرف نظر از این مطلب همه چیز مرتب بود. از صفوف به هم فشرده هم خبری نبود و انتخابات هم چندین مرتبه تمدید نشد و برگه های اخذ رای هم کم نیامد. انتخابات در وسط هفته برگزار شد نه در روز تعطیل آخر هفته . رادیو و تلوزیون هم مرتب مردم را تشویق به حضور در صندوقها نمی کرد. توجه مدیران کشور ایران اسلامی را به این نکته جلب می کنم که دولت کاملا می داند که چند نفر و با چه آدرسی می توانند در انتخابات شرکت کنند و حوزه اخذ رای؛ اسامی واجدین شرایط برای رای دادن را دارد. بر خلاف شهر تهران که باید به ٣٠ نفر رای دهی ؛ اینجا هرکس فقط به یک نماینده محله خودش رای می دهد! کسی هم در شناسنامه ما مهر شرکت در انتخابات را نزد. در و دیوار شهر هم با عکس نامزدها پر نشد!

در باب تفاوتها و شباهتهای انتخابات در این دیار غربت و ایران بحث بسیار زیاد است. این را هم یادآوری کنم که علیرضا بسیار پیگیر انتخابات بود و رهبران حزب های مختلف را می شناخت و میزان محبوبیت آنها را در نظر سنجی ها می دانست.

امیدوارم روزی برسد که حکومت بدست مهدی موعود سپرده شود و ما شاهد حکومت ایشان باشیم.

با یاد حق شاد باشید و تا ظهور دولت حق پاینده؛

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٧/٢٤ - عباسعلی خادمی