خاطرات خانواده (شاد ) ما

جشن تولد سجاد نژادی

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

شنبه هفته گذشته جشن تولد سجاد بود. امیرحسین و علیرضا هم در این میهمانی دعوت بودند. از آنجایی که در یادداشتهای قبلی راجع به رسوم جشن تولد در این دیار نوشته ام؛ به گذاشتن عکسها بسنده می کنم.

 

 

 سجاد تژادی ( سمت چپ ) در کنار علیرضا ( نفر وسط‌ )

 نمایی از کیک تولد.

می توانید مطلب مرتبط تولد جرمی را اینجا بخوانید

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/۸/۳٠ - عباسعلی خادمی