دعا برای گلهای وحشی

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

گلهای وحشی دو خصیصه دارند زیبا هستند و خودرو. برخلاف گلهای گلخانه ای که با رسیدگی به موقع؛‌به ثمر می نشینند؛‌هنر گلهای وحشی در آن است که بدون آبیاری و رسیدگی به رنگ و بوی خود می رسند. البته همزمان خطرات زیادی هم گلهای وحشی را تهدید می کند.

هفته پیش علیرضا به من گفت که پدر برای من دعا کن . من در برنامه انتخاب اعضای تیم والیبال مدرسه رد میپل شرکت کرده ام و موقع آزمون؛ دعا هم کرده ام و هرچه سوره بلد بوده ام؛ خوانده ام. تو هم دعا کن تا من به عضویت تیم در آیم.

راستش من در منگنه گیر کرده بودم. از یکطرف هرچند علیرضا با استعداد است ولی ما هیچگاه با او والیبال کار نکرده بودیم و من شک داشتم که او بتواند از پس امتحانات بر بیاید ولی از سوی دیگر نمی دانستم چکار کنم که علیرضا به دعا بدگمان نشود. زیرا شاید برای سن او درک اینکه دعا چیزی است و تلاش ما چیز دیگری سخت باشد.

راستش من هم هیچ امیدی نداشتم که علیرضا به عضویت تیم در آید برای همین مرتبا به علیرضا می گفتم که من که دعا زیاد کرده ام ولی خیلی روی تیم حساب نکن زیرا به نظرم اعضای تیم از قبل انتخاب شده اند. از طرفی من هم دعا می کردم که خداوند اعتماد علیرضا را به دعا و توکل حفظ کند. خدا را شکر که دعای من و علیرضا مستجاب شد و نه تنها علیرضا به عضویت تیم درآمد بلکه اعتماد بیشتری نسبت به دعا و خواندن خداوند پیدا کرد.

البته شاید بگویید که بابا عضو تیم مدرسه شدن که هنری نیست. برای شما بلی و برای ما که هیچگاه توجهی به والیبال علیرضا نکرده بودیم؛ خیلی هنر است.

امیدوارم که اعضای جونیور خانواده شاد؛‌همواره موفق و سربلند باشند.

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

/ 3 نظر / 61 بازدید
آمد

استعاره خوبی بود داستان زندگیتان را با گلهای وحشی تشبیه کردن .به حق دعا می کنیم .

بی اسم

حالا که فهمیدید این شاخ شمشاد این هنر رو داره حالا ریشه هاشو آبیاری کنید تا شکوفا تر بشه .

حسن

تبریک علیرضاجان! منم در دبیرستان عضو تیم والیبال مدرسه بودم!! تبریک! این خانوادگیه!!