روز طبیعت

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

در این دیار بهار واقعی دیر تر از بهار تقویمی شروع می شود و عموما 5 هفته تاخیر دارد و عموما هم روز سیزدهم فروردین هوا سرد تر از آن است که بتوان به پارک درختان بی برگ رفت.

برای همین هم اعضای جونیور خیلی دنبال روز طبیعت نیستند. اما آنها به یک دلیل دیگر روز طبیعت را دنبال می کنند زیرا سالگرد ازدواج ما است.

عطیه جان به خاطر تمام زحماتی که در این سالها برای ما کشیدی ازت ممنونیم.

 

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

 

/ 0 نظر / 31 بازدید