روز استقلال

سر آغاز کلام با نام زیبای حق؛

 

زمان خیلی سریع می گذرد. انگار همین دیروز بود که آزمون شهر رانندگی را ( اگر درست به خاطر بیاورم ) در خیابان معلم دادم. به خاطر دارم که سال آخر دبیرستان بودم . در آن روز یه نفر جوان دیگرمثل من داخل ماشین پیکان بودند و به نوبت پشت فرمان نشسته و بعد از انجام دستورات افسر؛ قبول و یا رد شدند. در آن روز من هم یک ضرب قبول شدم.

البته روال گرفتن گواهینامه در این دیار با خانه متفاوت است. نوجوانان در ابتدای سن هفده سالگی می توانند آزمون کتبی رانندگی را داده و در صورت موفقیت ؛ شروع به یادگرفتن رانندگی و نشستن پشت فرمان با حضور یک راننده دیگر ؛ بنمایند و به کلاسهای تمرین رانندگی بروند.  بعد از مدت 8 ماه پس از موفقیت در آزمون کتبی ؛ آزمون شهر را هم داده و گواهینامه دریافت کنند. البته این آخر خط نیست. هنوز یک امتحان دیگر برای رانندگی در بزرگراه لازم است تا گواهینامه رانندگی کامل شود.

در این دیار می گویند که روز استقلال بچه ها روزی است که گواهینامه گرفته و بتوانند به تنهایی رانندگی کنند تا دیگر نیازی به دادن زحمت به والدین ؛ برای رفتن به برنامه های مختلف نداشته باشند.

صرف نظر از درست و یا غلط بودن این عقیده؛ امیرحسین هم گواهینامه اش را گرفت و اکنون می تواند به تنهایی رانندگی کند. هرچند که هنوز امتحان بزرگراه باقی مانده است.

 روز استقلا

اعضای سینیور خانواده شاد آرزوی رانندگی بی خطر برای امیرحسین دارند.

 این یادآوری را هم بکنم که رسیدن به استقلال ؛ هزینه های بسیاری هم در بر دارد. به عنوان مثال من بعد باید هزینه بسیار بالاتری را برای بیمه اتومبیل بپردازیم.

 

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

 

/ 0 نظر / 27 بازدید