و اینک دو باره بهار

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

 

امان از دست سیاست که باعث شده وقتی از بهار حرف بزنی ذهنت جاهای دیگری برود. این نوشته عمدتا راجع به بهار است و نه سیاست.

بهار در این دیار در مقایسه با خانه پدری حدود 5 هفته تاخیر دارد. یعنی درختان خانه پدری در همان اولین روزهای اول فروردین قبای سبز بر تن می کنند ولی درختان این دیار در هفته اول اردیبشهت از خواب بیدار شده و شروع به در بر گرفتن قبای سبز می کنند. برخی از این درختان آنقدر تنبل هستند که لباس بر تن کردن آنها تا سه هفته طول می کشد اما برخی از درختان فرز و چالاک هستند و یک هفته ای قبای سبز را به تمام در بغل می گیرند. ( بگذریم از اینکه من هم در نگارش تاخیر دارم- امان از زندگی پر مشغله)

و اینک دوباره بهار

هنوز برخی از درختان لباس بر تن نکرده اند

اما تنها درختان منتظر رسیدن بهار نیستند ؛ علفهای هرز نیز بیصبرانه منتظر هستند تا با اسم بهار بیرون زده و ظاهری زیبا به دشت و چمن بدهند. این را هم بگویم که ظاهر این علفها برای یکی دو روز زیبا است. بعد از چند روز بقدری زشت و بدقیافه می شوند که دیگر نمی شود به طبیعت نگاه کرد.

و اینک دوباره بهار

این گلهای زرد؛ علف هرز هستند. علفهای هرز خیلی راحت تکثیر و بزرگ می شوند و مجال رشد برای چمن و سایر گیاهان نمی گذارند.

 

 و اینک دوباره بهار

 

و اینک دوباره بهار

آمدن بهار ؛ زمانی برای گل کاری و باغبانی هم هست و خیلی ها از جمله ما به فروشگاه های موسمی گل و گیاه می روند تا بوته های لازم را بخرند.

 

 

و اینک دوباره بهار

بعضی ها هم خیلی به باغچه جلوی خانه ؛ رسیدگی نمی کنند.

بعضی ها هم گلهای زیبایی را در جلوی خانه می کارند.  به یاد داشته باشید عمر گل کوتاه است.

 

و اینک دوباره بهار

برخی هم به گذاشتن گلدانی کفایت می کنند.

و اینک دوباره بهار

به چه کار آیدت از گل طبقی        از گلستان من ببر ورقی  (سعدی علیه الرحمه )

 

و اینک دوباره بهار

 

و اینک دوباره بهار

 

و اینک دوباره بهار

 

و اینک دوباره بهار

 

و اینک دوباره بهار

 

و اینک دوباره بهار

 

و اینک دوباره بهار

 بزودی به خواست خداوند این باغچه کوچک پر از سبزی های معطر خواهد شد.

 

و اینک دوباره بهار

استقبال از بهار با اولین کباب پزان بهار 

 

و اینک دوباره بهار

غروب سرد بهاری لب آب

 

باران بهار روی شیشه

 

اما بهار این دیار خیلی زودگذر است. خیلی طول بکشد یک ماه است و بعد از جای خود را به هوای گرم و شرجی می دهد.

 

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

 

/ 2 نظر / 98 بازدید
م.الف.گندم

سلام مطالب چند ماه اخیر وبلاگتان را خواندم برایم تازگی داشت . مهاجرت شجاعت می خواهد ویک دل گنده خوش بگذره به شما و خانواده عزیزتان از اشنایی با شما خرسندم